Filovizija: Spet je med nami! Prebujanje Hitlerja na družbenih omrežjih.

Date: 04/12/2018
Time: All-day

Spet je med nami! Prebujanje Hitlerja na družbenih omrežjih.

Prispevek poskuša razložiti, zakaj se sovražni govor v novih medijih, najbrž pa ne samo v njih, vedno bolj zateka v fascinacijo nad podobo Adolfa Hitlerja in grozotami tretjega rajha, pri tem pa odkrito verjame v vojno, koncentracijska taborišča in iztrebljanje Drugega. Kako in zakaj je figuro preganjanega Juda zamenjal ogrožujoči begunec, »rešitev« zanj pa vedno bolj neskrito odmerjen prostor v krematoriju in plinskih celicah?

Dr. Boris Vezjak predava filozofijo in druge predmete na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru.

***

Cikel predavanj organizira Filozofska fakulteta Maribor – oddelek za filozofijo, Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike in ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija.

Recent Posts