Filovizija: Ekonomski vzroki nastanka nacizma

Date: 21/01/2019
Time: All-day

Ekonomski vzroki nastanka nacizma

Pogosto slišimo, da sta Hitlerjev pohod na oblast omogočila revščina in nezadovoljstvo, ki sta ju sprožila poraz v prvi svetovni vojni in medvojna svetovna gospodarska kriza. Toda vprašati se moramo, zakaj je bil proces oblikovanja nacifašističnega sistema izpeljan do genocidalnih skrajnosti natanko v weimarski Nemčiji v dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja? Ugotovili bomo, da je premalo natančno reči, da so bili nacisti reakcija na krizo v dvajsetih, ampak so aktivno posegli vanjo z radikalnim ekonomskim in političnim programom, ki je predstavljal razrešitev kontradikcij nemškega kapitalizma in njegovega položaja na svetovnem trgu. Pri tem so uživali podporo specifičnih delov nemškega srednjega in visokega razreda, ki so dejavno podprli Hitlerjev pohod na oblast.

Dragan Nikčević je sociolog, zgodovinar, družbenopolitični delavec in član programskega odbora Inštituta za delavske študije.

Cikel predavanj organizirajo Filozofska fakulteta Maribor – oddelek za filozofijo, Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike, ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija in KMKC Kompleks.
Recent Posts