EUYOU – CULTURAL EVENING

Date: 15/10/2020
Time: 19:00  to  20:00

? ? ?

Drugi dogodek v sklopu projekta EUYOU.

Iščete sproščen dogodek z namenom?
Pridite in se podružite na Kulturnem večeru, ki ga prirejamo v sklopu projekta EUYOU.
EUYOU je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov EU ter vključevanju mobilnih državljanov EU v lokalne demokratične skupnosti.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

? ? ?

The second event as part of the EUYOU project.

Looking for a relaxed event with a purpose?
Come and join us at the Cultural Evening, which we are organizing as part of the EUYOU project.
EUYOU is a pilot project of a consortium of Slovenian organizations, aimed at raising awareness and advising on the civil rights of mobile EU citizens and the integration of mobile EU citizens in local democratic communities.

Rezervacije / Reservations → https://forms.gle/YNa5NEAicwWy9ZBB8

Dogodek bo izveden v skladu s pravili NIJZ. // The event will be held in accordance with NIJZ rules.

Recent Posts