RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO ZAVODA KOMPLEKS

RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA KOMPLEKS

Svet zavoda Koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks razpisuje delovno mesto direktorja zavoda!

Delovno mesto obsega:

 • upravljanje in vodenje človeških, materialnih in finančnih virov,
 • sodelovanje pri načrtovanju izvedbe programa,
 • organizacija in kontrola izvedbe programa,
 • pridobivanje nepovratnih ter ostalih finančnih sredstev,
 • načrtovanje in priprava razvojnih projektov,
 • zastopanje organizacije na lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje kulturno-umetniške situacije v Sloveniji,
 • odličnost v komunikaciji,
 • predanost, zanesljivost, odgovornost,
 • sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških, materialnih in finančnih virov,
 • sposobnost strateškega načrtovanja,
 • sposobnost tako samostojnega kot timskega dela,
 • znanje s področja glasbene industrije in kulturnega managementa.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. pridobljena vsaj 5. raven izobrazbe;
 2. najmanj dve leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu s področij, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 3. izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 4. aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 5. aktivno znanje dela z računalnikom.

Prijava naj vsebuje:

 1. CV z email in GSM kontaktom,
 2. potrdilo o stopnji izobrazbe,
 3. potrdilo o zaposlitvi (izkaz o delovnih izkušnjah),
 4. morebitna dokazila za izkazana znanja,
 5. vizijo in strategijo organizacije,
 6. motivacijsko pismo.

Prijave pošljite s priporočeno pošto na naslov KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, v zaprti kuverti s pripisom: »Razpis za direktorja KMKC Kompleks: NE ODPIRAJ«.

Rok za oddajo prijav je 11. 04. 2019; nepopolnih prijav ne bomo obravnavali!

Recent Posts