PROSTO PROSTO DELOVNO MESTO OZVOČEVALEC (TONSKI TEHNIK)

RAZPIS ZA PROSTO PROSTO DELOVNO MESTO OZVOČEVALEC (TONSKI TEHNIK) V KOROŠKEM MLADINSKEM KULTURNEM CENTRU KOMPLEKS

Svet zavoda Kompleks razpisuje prosto delovno mesto ozvočevalca (tonskega tehnika) v Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks.

Delovno mesto obsega:
– načrtovanje, organizacijo in realizacijo ozvočevanja vseh dogodkov v KMKC Kompleks,
– mentoriranje učečih se tonskih tehnikov,
– vodenje šole tonske tehnike,
– svetovanje pri tehničnih nagradnjah zvočnega sistema v KMKC Kompleks,
– skrb za zvočni sistem v KMKC Kompleks,
– upravljanje in vodenje človeških virov,
– po potrebi ozvočevanje drugih dogodkov v dogovoru z delodajalcem.

 

Od kandidatov pričakujemo:
– večletne izkušnje na področju ozvočevanja,
– reference s področja ozvočevanja,
– odličnost v komunikaciji,
– predanost, zanesljivost, odgovornost,
– sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških virov,
– sposobnost tako samostojnega kot timskega dela,
– znanje s področja glasbene industrije in kulturnega managementa.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je iskalec zaposlitve oz. brezposelna oseba (prijavljen/a na Zavodu za zaposlovanje najkasneje 26. 9. 2018 ali prej),
– pridobljena vsaj 5. raven izobrazbe;
– izkušnje ter reference s področja ozvočevanja,
– izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.
Prijava naj vsebuje:
1. CV z e-mail in GSM kontaktom,
2. potrdilo o stopnji izobrazbe,
3. potrdilo, ki izkazuje, da je kandidat brezposeln in prijavljen na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec oz. se je prijavil najkasneje 26. 9. 2018,
4. morebitna dokazila za izkazana znanja,
5. motivacijsko pismo.
Prijave pošljite s priporočeno pošto na naslov Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, v zaprti kuverti s pripisom: »Prijava na delovno mesto – NE ODPIRAJ«
Rok za oddajo prijav je 16. 10. 2018; nepopolnih prijav ne bomo obravnavali!
Razvezni pogoj: zaposlitev na delovnem mestu se izvede le v primeru, da je KMKC Kompleks izbran na Javnem razpisu v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020).

Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, ID za DDV: SI77390067, info@kompleks.it, 031 777 571 


Recent Posts