Daj mi priložnost, da (so)delujem

 OPIS PROJEKTA

Projekt Daj mi priložnost, da (so)delujem že v svojem imenu zajema glavni cilj, ki je vključiti otroke, mlade, ženske in starejše, da participirajo v družbi, da se preko dejavnosti, ki jih bo ponuja projekt, srečajo, ustvarijo socialno mrežo, hkrati pa s povezovanjem kulturnih, izobraževalnih ter športnih institucij med društvi, različnimi socialnimi skupinami in različnimi generacijami ustvarjamo inovativna partnerstva. Namen projekta je tudi spodbuditi mlade, še posebej tiste, ki se zaradi mogoče drugačnega narodnega, kulturnega porekla, težje vključijo v okolje in težje vzpostavijo socialno mrežo, da se preko športnih aktivnosti integrirajo v družbo in se srečajo z vrstniki, si ustvarijo socialno mrežo in si posledično tudi povečajo kvaliteto življenja.

Projekt zajema tri aktivnosti:

A) Kulturno-umetniške delavnice “ Vidim zvok, slišim podobe”: izobraževanja in delavnice s posebno pozornostjo vključevanj prepoznanih ranljivih skupin z namenom, da jih (1) usmerimo v značilnosti kraja, njegovo tradicijo, njegove naravne značilnosti, njegovo ponudbo, možnosti in priložnosti, ki jih ponuja in da jih (2) ob občutljivem opazovanju preko umetniškega medija fotografije in vizualne umetnosti ter glasbe spodbudimo, da izrazijo, kako občutijo kraj, kaj jih v kraju navdušuje in kaj pogrešajo. Raziskave kažejo, da je umetniški jezik zelo pomemben medij, ki omogoča vsem starostnim skupinam doživljanje in izražanje svojih stališč, idej, pogledov, pa tudi strahov in skrbi in zato je naš namen aktivirati omenjene skupine k razmišljanju in doživljanju svoje vloge v kraju, jim dati priložnost za medgeneracijsko druženje in jih spodbuditi k (so)delovanju.

B) Kulturno-umetniške delavnice “Naše zgodbe iz davnine”: medgeneracijsko povezovanje in predajanje ljudskega izročila starejših k mladim ter obiskovalcem.

C) Športne aktivnosti/dejavnosti “Šport za vse”: za mlade, s posebnim poudarkom na medsebojnih odnosih in integriranju mladih različnega narodnega ter kulturnega porekla in mladih iz socialno depriviligiranih družin. Z organizacijo športnih taborov in tekmovanj mladim preko igre omogočamo udejstvovanje v športnih aktivnostih in lažjo integracijo v lokalno okolje, s čimer dvigujemo njihov nivo kvalitete preživljanja prostega časa. Pri izvajanju športnih aktivnosti zasledujemo enakopravno zastopanost spolov. Prav tako bomo preko športnih aktivnost pri mladih vzpodbudili zdrav in aktiven življenjski slog.

V projekt je vključenih več partnerjev, z namenom, da pokrijemo različna krajevna območja, vključimo čim več ranljivih skupin in jim ponudimo možnost za vključevanje in sodelovanje v različne aktivnosti – športne in kulturno-umetniške.

CILJI PROJEKTA

Dolgoročni cilj: spodbuditi različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne in športne aktivnosti ter jih povabiti k participiranju oz. sooblikovanju zgodbe kraja – da postanejo socialno aktivni.

Kratkoročni cilji:1. Z inovativnimi pristopi spodbujati vključenost ranljivih skupin k sodelovanju in sooblikovanju zgodbe mesta. 2. Spodbujati inovativna partnerstva med različnimi generacijami in različnimi društvi, institucijami na ravni celotne Mežiške doline. 3. Zagotoviti/odpirati obstoječe in nove javne prostore za izražanje skozi različne umetniške jezike (KMKC Kompleks, knjižnica, Muzejska soba rudarstva Leše, rov Franciskus Leše, galerija v centru Leš – OŠ Leše). 4. Vzpostavitev platforme za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti (športni tabori in turnirji). 5. Oživitev, prenos in digitalizacija ljudskega izročila med mlade.

REZULTATI PROJEKTA

– Oblikovanje socialne mreže.

– Bolj pozorno opazovanje kraja in iskanje priložnosti za uresničevanje svoje vloge in svojih potreb v njem.

– Sodelovanje in povezovanje med različnimi institucijami, društvi, skupinami ter oblikovanje inovativnih partnerstev.

– Uporaba umetnosti kot medija za izražanje in participacijo.

– Višja stopnja integracije mladih iz socialno šibkih družin in mladih drugih narodnosti v lokalno okolje ter izboljšanje zdravja in medsebojnih odnosov med mladimi.

– Vzgoja mladih s pomočjo vrednot, ki jih zasleduje šport (kolektivnost, skupnost, enakopravnost posameznikov, skupni cilji, solidarnost, vzajemna pomoč).

– Vzpostavljena platforma za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti (športni tabori in turnirji). – Inovativna digitalizacija ljudskega izročila.

PARTNERJI PROJEKTA

KMKC Kompleks, NK Peca, NK Fužinar, Zavod PETIDA, KD Leše, Boštjan gorenšek s.p., Spletna agencija Si-TEAM, KD Drugi zvoki, Občina Črna na Koroškem, Občina Ravne na Koroškem.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 28140.27 EUR.

http://www.eu-skladi.si

Recent Posts