Razpis za prosto delovno mesto – vodja programa

RAZPIS ZA PROSTO PROJEKTNO DELOVNO MESTO VODJE PROGRAMA KOROŠKEGA MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA KOMPLEKS

Svet zavoda Kompleks razpisuje projektno delovno mesto vodje programa Koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks.

Delovno mesto obsega:

 • načrtovanje in izvedbo programskih aktivnosti (načrtovanje, organizacija in realizacija koncertov, predavanj, delavnic, izobraževanj, predstav …),
 • upravljanje in vodenje človeških virov,
 • zastopanje organizacije (v združenjih, komisijah, na izobraževanjih, predstavitvah) skupaj z direktorjem zavoda,
 • pomoč pri načrtovanju in pripravi razvojnih projektov.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje kulturno-umetniške situacije v Sloveniji,
 • odličnost v komunikaciji,
 • predanost, zanesljivost, odgovornost,
 • sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških virov,
 • sposobnost tako samostojnega kot timskega dela,
 • znanje s področja glasbene industrije in kulturnega managementa.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je iskalec zaposlitve oz. brezposelna oseba (prijavljen/a v evidenci brezposlenih oseb najkasneje 14. 10. 2016 ali prej);
 • starost do vključno 29 let;
 • pridobljena vsaj 5. raven izobrazbe;
 • izkušnje ter reference s področij, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 • ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi;
 • izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • aktivno znanje dela z računalnikom;
 • ima stalno prebivališče v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Prijava naj vsebuje: 


 1. CV z e-mail in GSM kontaktom,
 2. potrdilo o stopnji izobrazbe,
 3. potrdilo, ki izkazuje, da je kandidat brezposeln in prijavljen na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec oz. se je prijavil najkasneje 14. 10. 2016,
 4. morebitna dokazila za izkazana znanja,
 5. vizijo in strategijo programa organizacije,
 6. motivacijsko pismo.

Prijave pošljite s priporočeno pošto na spodaj navedeni naslov, v zaprti kuverti s pripisom: »Razpis za vodjo programa KMKC Kompleks – NE ODPIRAJ«

Rok za oddajo prijav je 2. 11. 2016; nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.

Razvezni pogoj: zaposlitev na delovnem mestu se izvede le v primeru, da je KMKC Kompleks izbran na Javnem razpisu v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020). 

Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem,

ID za DDV: SI77390067, info@kompleks.it, 031 777 571

kompleks logo

Recent Posts